рус
укр

Новини УРТ

Семінар

Проведення семінарів призупинено в зв'язку з введенням на території України карантину


м.Київ-34,
вул.Володимирська, 45-а

Київський будинок вчених

новий сайт

Юрій Миколайович Реріх і найбільша експедиція ХХ століття
Юрій Миколайович Реріх

Юрій Миколайович Реріх.(1930-і)

25 вересня у Київському будинку вчених НАН України відбувся семінар «Юрій Миколайович Реріх і найбільша експедиція ХХ століття», присвячений 110-річчю видатного сходознавця – вченого зі світовим ім'ям, і його внеску до успіху Центрально-Азійської експедиції Реріхів.

У вступному слові Голова Українського Реріхівського товариства Володимир Козар відзначив глибину і масштаб особистості старшого сина Миколи Костянтиновича і Олени Іванівни Реріхів. В.А. Козар сказав, що лише духовним шляхом служіння вищим ідеалам та уважного ставлення до побуту, вірувань, мов та діалектів – культури місцевого населення можна було досягти довір’я населення, пройти безкраї простори азійських земель через найвищі перевали Гімалаїв і збагатити експедицію тими цінностями, які зберігала народна традиція і пам’ять про давні часи, про мрії майбутнього. Цей глибоко людяний метод пізнання, притаманний Миколі Костянтиновичу був характерною рисою і його сина Юрія, який, завдячуючи природним здібностям до мов і щирим захопленням східними культурами, показав, які великі скарби таяться в надрах гігантського Азійського материка в широкому його розумінні.

Володимир Андрійович Козар

Володимир Андрійович Козар

Приклад в науці рідкісний, високоморальний, знаковий і повчальний з огляду на моральну кризу в науці і засилля чиновництва псевдонауки. Історія Середньої Азії, особливо історія кочових імперій, незаслужено відкидалася західними вченими, що й звужувало світову історію, в тому числі історію слов’ян. Мужність, людяність і талант Юрія Реріха поєдналися гармонійно з простотою у стосунках з людьми найрізноманітнішого походження і стану. В цій героїчній простоті Юрій Миколайович став Героєм, шанованим у всій Азії та світі. На майбутнє він залишатиметься Образом для наслідування і як людина, і як вчений, і як Мудрець у східному розумінні. Здобутки Центрально-Азійської експедиції професора Миколи Реріха унікальні, а внесок Юрія Реріха – безцінна її частка. Все це – завдяки людяності, таланту і безстрашності щоденної праці в ім’я Спільного Блага для всіх людей.

Тетяна Павлівна  Сергеєва

Тетяна Павлівна Сергеєва

У доповіді заступника Голови Українського Реріхівського товариства, кандидата технічних наук Тетяни Сергеєвої «Становлення» було показано, як під час Центрально-Азійської експедиції Реріхів закладалися основи космічного світогляду Ю.М.Реріха. У творчій взаємодії з батьком – М.К.Реріхом, Юрій Миколайович освоював метод пізнання, даний у філософії космічної реальності – Живій Етиці, заснований на синтезі строго наукових методів та «істинних вражень дійсності», що визначило і напрями майбутніх досліджень вченого.

Було відмічено, що Ю.М. Реріх дав надзвичайно багато для успішного виконання завдань експедиції. Він із самого початку формував її матеріальну базу: коні, намети, екіпіровка, продукти, медикаменти, пошук караванників і робітників. Він відповідав і за організацію безпечного просування каравану. А головне, він був незмінним перекладачем, бо знав багато мов та діалекти народів Середньої Азії. Тільки за безпосереднього контакту з населенням і вченими ламами можна було так глибоко поникнути в культуру та історію цього регіону. Без цього не відбулися б не лише багато наукових відкриттів експедиції, але й те сокровенне, що належало до метаісторичного процесу і стосувалося еволюційного призначення Експедиції.

Андрій Володимирович Скиба

Андрій Володимирович Скиба

Виступ кандидата історичних наук Андрія Скиби був присвячений творчій спадкоємності і взаємодії батька й старшого сина Реріхів. Зокрема, А.В. Скиба показав, як це проявилося на прикладі концепції культури Миколи Костянтиновича. І саме Центрально-Азійська експедиція дала дуже багато фактичного матеріалу, що підтверджує цю концепцію.

У доповіді аспіранта кафедри теорії і історії культури Київського національного університету культури і мистецтв Оксани Узікової «Філософія мистецтва в художній творчості Юрія Миколайовича Реріха» йшлося про символіку художніх робіт Юрія Миколайовича не лише з художньої точки зору, а й з позиції його філософського світогляду.

Оксана Володимирівна Узікова

Оксана Володимирівна Узікова


Оксана Володимирівна зазначила, що в усіх малюнках і картинах молодого автора (живописна творчість належить до років юності Юрія Миколайовича) відчувається живе життя і присутність людей, навіть коли вони не зображені. Це свідчить про присутність якості духовного синтезу і великих накопичень.

Ілюстрацією до теми семінару стали два фрагменти з фільму «Зірка Героя», завдяки яким присутні ніби пройшли частину маршруту Центрально-Азійської експедиції. Унікальні фотографії того часу і кадри кінозйомки, що зафіксували Реріхів, у момент підготовки до експедиції і на її маршруті, дали можливість глядачам торкнутися того, що відбувалося, налаштуватися на тональність еволюційних процесів, пов'язаних із завданнями експедиції.

Був показаний відеозапис виступу О. В. Узікової на батьківщині Ю.М.Реріха – в селі Окулівка, про підйом Знамена Миру 26 липня – в день народження Генерального директора Міжнародного Центру-Музею імені Н.К.Реріха – на пік МЦР на Алтаї.

На 
семінарі «Юрій Миколайович Реріх і найбільша експедиція ХХ століття»

На семінарі «Юрій Миколайович Реріх і найбільша експедиція ХХ століття»