рус
укр

Новини УРТ

Семінар

Проведення семінарів призупинено в зв'язку з введенням на території України карантину


м.Київ-34,
вул.Володимирська, 45-а

Київський будинок вчених

новий сайт

Інформаційний лист
Круглий стіл «Індія — Русь — Україна: Два Магніти»
Круглий стіл «Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

Круглий стіл
«Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

26 вересня 2017 року (вівторок) о 17:00 годині,
у Київському Будинку Вчених НАН України
(вул. Володимирська, 45)
Відбулася в експозиції персональної виставки
художника-косміста Володимира Козара,
голови Українського Реріхівського товариства;
Виставка представляє також експедиційні світлини,
виконані в Індії членами МГО “УРТ

Організатор: Міжнародна громадська організація
«Українське Реріхівське товариство».

Проблеми індо-українських взаємин та індології ми обговоримо на Круглому столі, присвяченому 25-літтю дипломатичних відносин Індії та України, 70-літтю незалежності Індії, а також і до 100-ліття Української Народної Республіки, як вибуху Духовної Революції і звільнення від деспотії одразу трьох імперій. Український приклад — у створенні Української Народної Республіки на нових принципах Духовної Революції, в основі якої національна культура, накопичена тисячоліттями, як синтез культурних та торгових стосунків Сходу і Заходу. Як синтез Духу і матерії. Без врахування цих питань неможливо рухатися у майбутнє, неможлива дружба між народами, неможлива нова індологія в Україні, як і в Індії.

Круглий стіл «Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

Круглий стіл
«Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

Головна тема круглого столу — духовний аспект відносин Індії та України. Нова індологія неможлива без врахування відкриття Індії за останні три століття, які явлені Вченням через О.П. Блаватську — «Таємна Доктрина», через родину Реріхів — Агні Йога або «Жива Етика» та через праці Л.В. Шапошникової про «Філософію космічної реальності», як продовження та розгортання напрямків Вчення на основі Духовних Магнітів, закладених Вчителями в різних частинах світу.

Закладення Магнітів на Русі тісно пов'язане з Індією. У ХХ столітті Микола Реріх здійснив План Вчителів із закладання Магнітів на маршруті Центрально-Азійської експедиції 1923-29 років, в Пакті Реріха про охорону культурних цінностей — як духовних Магнітів з 1929 року, а також у Вченні Живої Етики. Людство не може сказати, що мало було зроблено для упередження Світових війн і драматичних подій минулого століття. Те саме можемо сказати і про кінець ХХ та 17 років ХХІ століття. Людмила Шапошникова чимало зробила для майбутнього духовної еволюції людства через відкриття культур племен Індії, космізму у філософських системах Індії і, звичайно, у відкритті ролі Реріхів в Індії та їхньої співпраці з Махатмами Гімалаїв. Вона ж вибудувала Центр-Музей як Магніт, експозиція якого вперше оприлюднила історію лінії Духовної Революції на планеті Земля. Але зараз на наших очах відбувається вандалізм руйнування Центру-Музею імені М.К.Реріха. Це робиться з метою приховати правду про індійський період творчості Блаватської, Реріхів, Шапошникової та багатьох інших представників Духовної Революції. Наша організація напрацювала дуже багато, понад 27 років співпрацюючи з Міжнародним Центром Реріхів — від початків його заснування Святославом Реріхом і його довіреною особою Людмилою Шапошниковою. Було б нечесно приховувати все напрацьоване. Тому в експозиції виставки експедиційних творів ми хочемо обговорити питання драматичної кульмінації сучасності, від якої в значній мірі розвиватимуться відносини Індії та України.

• Адміністрована наука, політика, релігія методично обходять питання духовних взаємин культур Індії та України, зосереджуючись в більшості на соціальних, політично-економічних напрямках. Духовність, метаісторія і культура, які є основою еволюції, залишаються замовчуваними. Феноменальним можна назвати таке замовчування Великого Космічного Явища, пов'язаного з переустроєм світу.

Круглий стіл «Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

Круглий стіл
«Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

• «Ефектом страуса» можна назвати відвернення людства від Вищої Допомоги. Викинутим на узбіччя є таке значуще явище, як Духовна Революція ХІХ, ХХ, ХХІ століть, три етапи якої представляють Блаватська, Реріхи та Шапошникова. Всі вони були пов'язані з Індійськими Махатмами і Новим Вченням, що давалося людству на допомогу у складний період переходу Землі на новий виток еволюції.

• Індія стала тим Духовно-Культурним Материком, який передавав свої прадавні накопичення Русі в широкому розумінні слов'янства, осереддям якого були магніти Епохи Київської Русі з Києвом як центром Духовно-Культурної традиції, спорідненої з Індією, через Візантію, Грецію, велике переселення народів часів Кия і раніше.

• Синтез, мозаїчність як єдність в різноманітності, були закладені Вчителями за індійським зразком і на основі філософських систем і вчень Індії, Вед і Калачакри насамперед. Греко-буддійський стиль синтезувався з Вченням Христа і дав новий християнізований великий монументальний стиль, нову іконографію, архітектуру, символічну орнаментику сонячного кола, яке і ведійське, і буддійське, і Сонячний Культ, і внутрішнє сонце людини, серце — як осердя всіх інших чакр-коліс, що складають Калачакру мікрокосму людини.

• Звільнення Індії від колоніалізму в 1947 році тісно пов'язане з направляючими впливами Махатм, співпрацею Реріха з індійськими діячами, такими як Р. Тагор, Дж. Неру, Ч. Бош і багатьма іншими. 1942 року Дж. Неру з дочкою Індірою (майбутньою Індірою Ганді) два тижні гостював у Реріхів в Нагарі. В результаті був вироблений план мирної боротьби і зупинена соціалістична революція в Індії, яка привела б до мільйонів жертв.

• Святослав Реріх написав тоді кілька портретів знаменитого Дж. Неру і до кінця свого життя брав активну участь у розбудові та відродженні Індії на найвищому урядовому рівні. Вже 1948 року Індія підписала Пакт Реріха. В рік ювілею старшого сина — Юрія Реріха несправедливо було б не згадати його внесок в індологію та сходознавство як всесвітньо відомого вченого, незмінного директора Гімалайського інституту «Урусваті». Взагалі важко переоцінити внесок всіх чотирьох Реріхів в побудову моста дружби та співпраці народів слов'янського світу з Індією як планетарного еволюційного явища.

Круглий стіл «Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

Круглий стіл
«Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

• На наших очах відбулася третя фаза Духовної Революції, пов'язана з діяльністю легендарної особистості, лауреата премії Дж. Неру, індолога Людмили Шапошникової, довіреної особи Святослава Реріха, яка зробила справжній подвиг: вона безстрашно продовжувала відкривати Індію і в цьому процесі відкрила для себе явище Реріхів в Індії. Вона все життя присвятила вивченню творчості і співпраці Реріхів з Індійськими Махатмами, щоб розказати про це своїй поневоленій батьківщині і світові. Найяскравішим її подвигом став створений нею за концепцією космізму Святослава Реріха унікальний Музей імені М.К.Реріха в Москві. На жаль, на очах усього світу захоплений групою «державників», а точніше — пітьми і зла як реакції старого деспотичного режиму, що відродився в Росії. Зло не покинуло і колишні республіки Союзу, в тому числі і Україну. Воно маскується під демократію і робить все, щоб перешкодити розвиткові тих еволюційних напрямків, які заклали Вчителі як допомога людству. Вони вміло адмініструють в науці, релігії, політиці і навіть у культурі. У стосунках Індії та України це найбільша перешкода.

Ми пам'ятаємо, як зустріли люди першу частку спадщини Реріхів, яку привіз старший син Юрій Реріх 1957 року в тодішній тоталітарний СРСР. Кілометрові черги на виставку картин Миколи та Святослава Реріхів говорили про значно більший голод духовний, ніж голод хлібний тілесний. З не меншим піднесенням прийняли і другу частину спадщини Реріхів, яку привіз в СРСР молодший син Святослав Реріх 1974 року на святкування 100-ліття Миколи Реріха, батька славних синів.

Круглий стіл «Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

Круглий стіл
«Індія — Русь — Україна: Два Магніти»

Але третя частка спадщини Реріхів, яку привезла з Індії Людмила Шапошникова в 1990 році, вже пережила справжню драму спротиву і боротьби — реакції старого соціологічного мислення, кульмінацію якого ми переживаємо тепер. Темна реакція руйнує все те, що було зроблено Індійськими Махатмами для допомоги у звільненні від деспотії тоталітаризму в країні, якій належало втілити ідеї нового життєвого устрою на планеті Земля, придатного для нової людини шостого виду — духовного. Старше покоління пам’ятає коротку формулу «Перестройка – Нове Мислення – Кооперація – Гласність», але мало хто тоді зрозумів, що ці формули мали Космічний духовний Зміст. Руку допомоги людству в тому, щоб звільнитись від деспотизму, відкинуто. Яка кульмінація — залежить від кожного особисто.

Усі ці морально-етичні принципи, створені в Індії спільно з Вчителями, мають стати основою життя в майбутньому в найширшому застосуванні, в тому числі одухотворення і торгово-економічних відносин на благо народів Індії та України, і внести свою частку в гармонізацію стосунків між народами в планетарному масштабі. Культура і туризм — основа майбутньої економіки. Мілітаризм має поступитись на користь Культури. Тільки тоді зникне загроза загибелі людства як такого. Як писав Реріх — «не міцні зв'язки політичні, так і тріскаються. Зовсім інші зв'язки сердечні, культурні».

Енергія Краси і мистецтво одухотворить людство — такий заповіт Космічних Ієрархів. «Усвідомлення Краси врятує світ!», — вторує їм Реріх. Раніше він же написав і про Київ: «Значення Києва для майбутнього велике...». Додамо: значення Індії для майбутнього надзвичайно велике.

МГО «Українське Реріхівське товариство»

Круглий стіл «Індія — Русь — Україна: Два Магніти»