рус
укр

Новини УРТ

Семінар

Проведення семінарів призупинено в зв'язку з введенням на території України карантину


м.Київ-34,
вул.Володимирська, 45-а

Київський будинок вчених

новий сайт

Феномен космізму крізь призму різних
світоглядних уявлень
<
Володимир Козар

26 листопада в Київському Будинку вчених НАН України відбувся науковий семінар «Феномен космізму крізь призму різних світоглядних уявлень». Були показані відеофрагменти доповіді Л.В.Шапошникової «Космізм Срібної доби Росії», потім голова Українського Рерхівського товариства, художник Володимир Козар розповів про українських космістів та представників духовної революції Івана Франка та Лесю Українку, про їх внесок в еволюційний розвиток людства. Про спорідненість українського космізму з російським, українську складову в російському космізмі та національну неповторність українського космізму: це сердечність, романтизм, свобода, самопожертва заради спільного блага. Зачитаний був гімн Івана Франка "Вічний революціонер".

Далі було зачитано доповідь к. техн. наук Т.П.Сергєєвої "Російські вчені-космісти крізь призму різних світоглядних уявлень". Автор доповіді проаналізувала кілька зарубіжних та вітчизняних праць, присвячених феномену російського космізму, підкресливши спрощений та механістичний підхід до глибинних понять космізму – цілісності й ієрархічності. Дослідниця приділила особливу увагу цілісному підходу до явища російського космізму, запропонованому Л.В.Шапошниковою. Т.П.Сергєєва прийшла до висновку, що «вирішення проблеми інтерпретації явища російського космізму, життя та творчості його представників – П.Флоренського, К.Ціолковського, В.Вернадського та інших – значною мірою залежить від світоглядних уявлень дослідника, і що для більш точного, адекватного відображення предмету дослідження необхідним є підхід, співмірний з самим явищем за глибиною та ступенем свідомості, - підхід, що спирається на методологію пізнання філософії космічної реальності – Живої Етики».

Юлія Патлань

Після семінару було проведено мітинг з приводу нападу на Майстер-Банк як непрямого удару по МЦР та Музею імені М.К.Реріха. До громадськості Києва була доведена інформація про руйнування Майстер-Банку - головного спонсора та мецената Центру-Музею ім. М.К.Реріха в Москві. Присутні представники наукової та культурної громадськості були обурені раптовим відкликанням Центрбанком РФ 20 листопада ліцензії у "Майстер-Банку" і звинуваченнями, висунутими проти голови його правління Бориса Ілліча Булочника. Все це поставило під удар низку культурних проектів мецената. Б.І.Булочник є засновником і меценатом Міжнародного Центру Реріхів, який бере найактивнішу участь у реалізації статутних завдань створеного за концепцією Святослава Миколайовича Реріха незалежного громадського Центру, основою якого є Музей імені М.К.Реріха. Наукові конференції та видавнича діяльність МЦР теж ґрунтувалася на меценатській підтримці Б.І.Булочника та очолюваного ним банку.

В.А.Козар

Голова Українського Реріхівського Товариства В.А.Козар зачитав текст повідомлення "Пречистий град - врагам озлобление" з зверненням до громадськості світу, закликами до рішучої боротьби з державним злочином проти Реріхів і Реріхівського Центру, а також про пограбування на квартирі Юрія Реріха і причетність до цього "центру негативної стратегії" у вищих ешелонах влади, за сценарієм якого й відбувається виконання злочину. Він сказав: «Ми це спостерігаємо вже більше 20-ти років і маємо право на оцінку і право вимагати припинення свавілля з боку держави. Як очевидець створення унікального комплексу Центру-Музею імені М.К.Реріха в Москві як всесвітнього духовного центру нового планетарного мислення, потрібного для всіх народів, я стверджую, що без голови правління Майстер-Банку Бориса Ілліча Булочника цього би не сталося. І нас ніхто ніколи не переконає, що він терорист і шахрай. Знаючи Бориса Ілліча особисто на відбудові пам’ятки архітектури 17 ст. і створення музею на основі космічної концепції, розробленої Людмилою Шапошниковою, можу сказати: він людина чесна і культурна, захоплена ідеями Реріха і тим, що створювала Л.В.Шапошникова за заповітом Святослава Реріха. І це не може бути причиною звинувачення в дусі визначення Синоду РПЦ 1994 р.».

Багато позитивного було сказано В.А.Козаром на підтримку Б.І.Булочника та культурних проектів МЦР, спрямованих на розвиток та охорону національних культур не тільки Росії, а й усіх народів світу, відповідно до концепції культури Реріхів. Він підкреслив, що особисто знає Б.І.Булочника та його родину і впевнений, що ця людина високих моральних якостей, що підтверджено усією тривалою культуро творчою діяльністю Бориса Ілліча, не може бути кримінальним злочинцем. До того ж у розгорнутій кампанії травлі мецената зігноровано принцип презумпції невинності. А миттєва ліквідація банку без дотримання відповідної процедури суперечить правовим нормам.

Володимир Козар сформулював головні вимоги до держави:

• Держава мусить відмовитись від зазіхань на спадщину Реріхів і повернути ліцензію Майстер-Банку, повернути чесне ім’я Борису Булочнику.
• Держава мусить повернути 288 картин з Державного музею народів Сходу.
• Держава має відповісти за пограбування квартири Юрія Реріха.
• Держава мусить виконати всі зобов’язання і гарантії, дані Михайлом Горбачовим.
• Держава розформує всі підрозділи, створені з метою захоплення Спадщини Реріхів.
• Держава гідно відсвяткує 140 років від дня народження М.К.Реріха в рік Культури, оголошений Президентом Росії.
(Повний текст виступу буде розміщено на сайті)

Українське Реріхівське товариство поділяє позицію Міжнародного Центру Реріхів щодо ситуації що склалося. Так, від рішення Центрбанку РФ постраждав не тільки МЦР, а й, скажімо, фонд допомоги онкохворим дітям Єлізавети Глінки, відомої як «доктор Ліза», який теж був вкладником Майстер-Банку саме через його надійність і увагу до клієнтів, а тепер втратив без відшкодування понад 2 млн. благодійних коштів.

Під час обговорення присутніми представниками наукової та культурної громадськості Києва було висунуто й проголосовано пропозицію – підняти свої голоси разом із громадськістю Росії та інших країн на захист від сваволі державного апарату проти одного з найуспішніших фінансистів Росії, який обрав метою свого життя дієву підтримку проектів у сфері культури, відновлення ремесел, підтримки фондів, що працюють з обдарованими дітьми, інвалідами тощо.

Учасники семінару ухвалили звернутися з листами на підтримку Б.І.Булочника до громадськості України та Росії, в ЗМІ розмістити інформацію на сайтах.

На семинаре «Феномен космизма сквозь призму различных мировоззренческих представлений»

На семiнарi «Феномен космізму крізь призму різних світоглядних уявлень».