рус
укр

Новини УРТ

Семінар

Проведення семінарів призупинено в зв'язку з введенням на території України карантину


м.Київ-34,
вул.Володимирська, 45-а

Київський будинок вчених

новий сайт

“Філософія Серця” Григорія Сковороди у контексті
Живої Етики
Григорій Сковорода

Григорій Сковорода

27 листопада у Київському будинку вчених НАН України відбувся семінар «“Філософія Серця” Григорія Сковороди в контексті Живої Етики», на якому виступили: Володимир Козар - голова Українського Реріхівського Товариства, художник; Степан Цушко - головний редактор книги Валерія Шевчука „Пізнаний і непізнаний Сфінкс”; Станіслав Романенко - доцент Київського славістичного університету.

Володимир Козар у своєму виступі поставив проблему висвітлення постаті Григорія Сковороди в історично-еволюційному вимірі, розглядаючи філософські ідеї, відображенні як в літературній творчості, так і в самому житті мислителя, як цілісне етичне вчення, засноване на новій якості світогляду. Дослідником проведено паралель між світоглядними засадами і образно-літературними мотивами творів українського філософа та Вчення Живої Етики.

Владимир Козар

Володимир Козар
голова УРТ, художник

Володимир Козар наголосив на необхідності нового наукового підходу до вивчення життя та синтезу “філософії Серця” Григорія Сковороди через психо-енергетичний феномен відкриття серця відповідно до методології Живої Етики. Явище відкриття серця стало основою для постановки питання про роль Григорія Сковороди в метаісторії, зокрема про його вплив на культурні й суспільні явища в Російській імперії доби Єлизавети Петрівни. Разом з тим, було розкрито і глибокий трагізм постаті мислителя, який опинився на вістрі зіткнення давньої духовної традиції книги, мудрості, що йшла від епохи Ярослава Мудрого, та державно-церковній реакції, що наростала в царській Росії.

Степан Цушко - головний редактор книги В.Шевчука „Пізнаний і непізнаний Сфінкс

Степан Цушко
головний редактор книги В.Шевчука
„Пізнаний і непізнаний Сфінкс”

На семінарі було презентовано книгу Валерія Шевчука „Пізнаний і непізнаний Сфінкс”, присвячену Г.С. Сковороді, за участю головного редактора видання Степана Цушка. Книга, що побачила світ 2008 року у видавництві “Пульсари”, стала результатам понад двадцятилітнього дослідження, й являє собою унікальне зібрання матеріалів, документованих фактів з життя мислителя. Володимир Козар звернув увагу на те, що автор в своїй праці вперше підійшов до теми метабіографії Григорія Сковороди – значення його духовних осяянь і прозрінь майбутнього.

Станіслав Романенко - доцент Київського славістичного університету

Станіслав Романенко
доцент Київського славістичного університету

Станіслав Романенко представив упорядковане ним видання „Дороговкази життя в афоризмах Григорія Сковороди та ілюстраціях”, яке включає висловлювання філософа, об’єднанні у 55 тем. Дослідник розповів про вивчення творчості Г.С.Сковороди в університетах Європи, наголосивши на необхідності пошуку нових дослідницьких підходів, які б дозволили осягнути профетичність постаті мислителя. Станіслав Романюк зауважив особливий, образний характер його думки і творів, неподільно пов’язаний з “філософією Серця”. Значну увагу у виступі було приділено також традиції учительства Григорія Сковороди у відносинах з його учнями Михайлом Ковалинським та Василем Томарою.

На семінарі відбулась презентація книги Вчення Живої Етики «Серце» видання Міжнародного Центру Реріхів. Завершився семінар показом документально-художнього фільму про Григорія Сковороду „У пошуках щастя”.

На семiнарi «“Філософія Серця” Григорія Сковороди у контексті Живої Етики»

На семiнарi «“Філософія Серця” Григорія Сковороди у контексті Живої Етики»