рус
укр

Українське Реріхівське Товариство

Семінар

Проведення семінарів призупинено в зв'язку з введенням на території України карантину


м.Київ-34,
вул.Володимирська, 45-а

Київський будинок вчених

новий сайт

<

Про роль М.О. Микешина у створенні
"Товариства шанувальників Т.Г.Шевченка"
у Санкт-Петербурзі
та його стосунки з М.К.Реріхом

Cтатут товариства шанувальників Т.Г.Шевченка

Статтю провідного науковця відділу архівів НЦНК “Музей Івана Гончара” Юлії Патлань «Про роль М.О.Микешина у створенні "Товариства шанувальників Т.Г.Шевченка" у Санкт-Петербурзі та його стосунки з М.К.Реріхом» підготовлено до 200-ліття Тараса Шевченка та 140-ліття від дня народження Миколи Реріха. Доповідь по ній було представлено у квітні 2014 року в Харкові на Міжнародній науковій конференції «Вісімнадцяті Слобожанські читання» до 140-річчя М.К.Реріха. У статті проаналізовано архівні документи з фондів Відділу рукописів Інституту літератури НАН України ім. Т.Г.Шевченка, Рукописного фонду Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України (Київ), Відділу рукописів Державної Третьяковської галереї, Інституту російської літератури РАН (Москва), а також книжкових джерел, які розкривають історію створення М.О.Микешиним Товариства шанувальників Т.Г.Шевченка у Санкт-Петербурзі, настановчі засідання якого проходили на квартирі К.Ф.Реріха на початку 1894 року за участю «цілого кола українців та шанувальників України».

Вперше документи та музейні предмети, що розкривають цю тему, були широко представлені на підсумковій виставці Українського Реріхівського товариства «Реріх та Шевченко». Дослідження у межах цього наукового проекту здійснювалися від часу створення Товариства, а виставка відбулася з грудня до лютого 2001 року у залах Національного музею Тараса Шевченка у Києві у співпраці з низкою державних музеїв, архівних установ та приватних колекціонерів (керівник науково-пошукового, виставкового та видавничого проектів – художник Володимир Козар).

Ця стаття є розширеним і значно доповненим варіантом дослідження автора 2001-2004 років «Про характер стосунків М.О.Микешина та М.К.Реріха». Матеріал становить велику цінність для джерелознавців, оскільки у статті, як і в альбомі-каталозі, названо архівні збірки та фонди низки наукових інституцій України та Росії, які зберігають документи з цієї теми. Автор продовжує комплексний аналіз джерел та введення до наукового обігу нового масиву відомостей про участь кількох поколінь родини Реріхів у шевченківському русі Петербургу, в тому числі про роль М.О.Микешина як живої єднальної ланки між Т.Г.Шевченком та М.К.Реріхів, про відгуки, які зустріла ініціатива М.О.Микешина в Україні.

Було виявлено нові джерела, уточнено датування документів, написання адрес, власних імен та назв у листах М.О.Микешина до М.К.Реріха з Відділу рукописів Державної Третьяковської галереї, поданий ширший фактичний коментар до документів.

Для розміщення на сайті текст статті надано автором до ювілею М.К. Реріха 9 жовтня 2014 року.